Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑΠ για : "ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΑΠ"
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την Εκτέλεση της υπηρεσίας : «Μικροβιολογικός Έλεγχος νερού εσωτερικού δικτύου εννέα (9) παιδικών σταθμών»
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσεων καθώς και της απογραφής έναρξης του νομικού προσώπου για τις χρήσεις 2014-2018»
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”»
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΕΥΑΑΠ _ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΕΥΑΑΠ _ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Υπηρεσία υλοποίησης του έργου «STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE»
Εκπόνηση ΗΜ μελέτης για την Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου»